"כמדינתו של העם היהודי"דו-לאומיותראשי

תגובות

"כמדינתו של העם היהודי" — 8 תגובות

  1. כן, גם אני שועשעתי. אם כי אני מניח שיש עוד כמה חיים ויצמנים בארץ בימינו.

  2. אני מופתע מהענייניות של הדיון.

  3. גם אני מופתע מהענייניות של הדיון. במיוחד מדבריו של פרס. לא זכור לי שנתקלתי בפרס אומר אי-פעם משהו לעניין. מצד שני, אפשר לפרש את כל שאמר כטענות שמטרתן אלקטורלית בלבד, ואז זה מתאים לפרס כפי שאני תופס אותו.

  4. כנראה הכוונה לעזר ויצמן?

  5. לא, חיים ויצמן, פשוט חיים ויצמן אחר.

  6. אני מניח שהתכוונת לא. ידלין?