שואת שדרות

אם מישהו היה צריך עוד הוכחה לאוטומטיות של ההשוואה (כפי שהגדיר זאת יוסי גורביץ מהחברים של ג'ורג') של כל דבר רע שישראלים רואים לשואה, הנה באה תושבת שדרות ועונדת טלאי (לא צהוב, אמנם), בגלל ששדרות הפכה ל"גטו".

(באמת, חוצפה שכזו, להתנות את הקצבה שלה בכך שהיא תואיל בטובה להגיע לסנדאות לאנגלית ושאר "סדנאות טיפשיות", כהגדרתה. לא שאני תומך גדול בתוכנית וויסקונסין בצורתה הנוכחית, ובכל זאת – זו מן הטרוניות היותר עלובות שהופנו כנגדה, במיוחד כשהיא מלווה בכזו מחווה דוחה של זילות השואה).