רגע אחרי יום כיפור: שלל התנצלויותאני ואפסי עודראשי