דובי קננגיסר - עבודות

המטרה של הצגת העבודות כאן היא לסייע לסטודנטים אחרים ברעיונות ובמקורות לעיסוק בנושאים שונים בתחומים שלמדתי. אנא הקפידו על כללי האתיקה והמנעו מהעתקת עבודות שמוצגות באתר זה והגשתן כשלכם. יתר על כן - אינני מתחייב לגבי רמת או איכות העבודות או הסיכומים המוצגים באתר זה. ניתן לתת מראה מקום לחיבורים המוצגים כאן, אך אין הדבר מומלץ: לא מדובר בפרסומים מדעיים. ראו הוזהרתם.


קיצורי דרך:

BA, תקשורת: עבודות | סמינרים
BA, מדע המדינה: עבודות | סמינרים
MA: עבודות | סמינרים
עבודות, תואר ראשון:
תקשורת:

השד עשה reload: תרבות הרשת הישראלית ותרבות ישראלית ברשת – סקירה של התפתחות הרשת הישראלית, עם דגש על מגזינים מקוונים. בחלקה הראשון של העבודה נבחנת התפתחותם של כתבי העת מבחינת האינטראקטיביות שהם מציעים. בחלק השני נבחן מקומה של התרבות והאמנות באינטרנט הישראלי. נכתב במסגרת הקורס "עיצוב התרבות הישראלית" של מוטי נייגר.

קונבנציות טלוויזיוניות בפיוצ'רמה – ניתוח השימוש שעושה סדרת האנימציה "פיוצ'רמה" בקונבנציות טלוויזיוניות: אינטרטקסטואליות, סגירות/אי-סגירות והגמוניות. נכתב במסגרת הקורס "תקשורת חזותית" של רעיה מורג.

לשחק בשואה: משחקי גילום תפקידים על רקע השואה – ניתוח מקרה מבחן של המשחק "אושוויץ" שהתקיים במסגרת כנס "אש דוד" של העמותה לקידום משחקי תפקידים בישראל, ובחינה המדיום של משחקי תפקידים כאמצעי לייצוג השואה. נכתב במסגרת הקורס "שואה ותקשורת בישראל" של אייל זנדברג.


מדע המדינה:

קבוצות על הובסיאניות – העלאת רעיון לשימוש בכלים הובסיאניים להבנת התפתחות הפוליטיקה האנושית כסדרה של "ויתורי זכויות" בין קבוצות גדלות והולכות. (אנגלית)

היבטים כלכליים ופוליטיים של אי שיוויון בישראל – מבחן בית בקורס בשם זה של מיכאל שלו. החיבור כולל שני חלקים: 1. ניסיון לדרג את הפערים בחברה הישראלית. 2. ניסיון להסביר את אי-השיוויון האתני בישראל.

מי את, מפלגת ש"ס? – חיבור זה סוקר את ההיסטוריה של מפלגת ש"ס ומנסה לגלות את סוד הצלחתה הן בבחירות והן ביישום מדיניות. נכתב במסגרת הקורס "משטר מדינת ישראל" של יצחק גל-נור.

מה זה, אם בכלל, הימין הקיצוני? – ניתוח המושג "ימין קיצוני" וניסיון לטעון כי לא ניתן למצוא עולם מושגים אחד אותו הוא מכיל מבלי להשאיר בחוץ מפלגות שהן בבירור ימין קיצוני, או להכליל מפלגות שהן בבירור אינן מפלגות קיצוניות. נכתב במסגרת הקורס "סוגיות בפוליטיקה השוואתית" של גידי רהט.

דמוקרטיה מתגוננת – דיון בדמוקרטיה המתגוננת, ההיסטוריה של המושג, הכלים המשמשים את הדמוקרטיה המתגוננת, הלגיטימיות שלה והיכולת שלה להציל את הדמוקרטיה מגורמים עוינים. נכתב במסגרת הקורס "משטר מדינת ישראל" של יצחק גל-נור.

האם החברה הצרכנית מייצרת צרכים – דיון במושג "ריבונות צרכנית" תוך ביקורת על הביקורת על הקפיטליזם והחברה הצרכנית המודרנית. נכתב במסגרת הקורס "מחשבה מדינית בת זמננו" של אבנר דה-שליט.

דמוקרטיה השתתפותית: מציאות אמפירית או אידיאל – דיון ברעיון הדמוקרטיה ההשתתפותית ככלי אנליטי לניתוח המציאות, תוך שימוש במושגים שהנחיל שומפטר לניתוח הפוליטיקה. החיבור מוצג כדיאלוג בין חוקרים הדוגלים בגישות שונות. לצערי, אין בידי את הצגת נושא העבודה כפי שחולקה לנו בכיתה, הכוללת את תחילת הדיאלוג. נכתב במסגרת הקורס "פוליטיקה השוואתית ב'" של גייל טל-שיר.

מודל מדינת הרווחה מתוך גישות מחקר פוליטי – דיון בהתפתחות מדינת הרווחה המערבית מנקודת השקפה של תרבות פוליטית, ולאחר מכן ביקורת מנקודת השקפה של אסקולת הבחירה הרציונלית. נכתב במסגרת הקורס "פוליטיקה השוואתית ב'" של גייל טל-שיר.

מושגים במשנתו של קארל מארכס – ניתוח מושגים שונים במרקסיזם. עבודה זו אינו מוצלחת, מבחינה אקדמית, ואף זכתה לציון נמוך, אך אני מוצא אותה משעשעת להפליא, ולו משום שכמחצית מהטקסט בה הוא ציטוטים מתוך "הגביע הקדוש" של מונטי פייתון. נכתב במסגרת הקורס "מבוא למחשבה מדינית" של אבנר דה-שליט.

פוליטיזציה ומתן דין וחשבון במנהל הציבורי – דיון בסוגיית הפוליטיזציה של המנהל הציבורי בישראל, תוך הצבעה על השלכות שליליות וחיוביות של התופעה. נכתב במסגרת הקורס "מבוא למנהל ומדיניות" של משה מאור.

המפד"ל: תעלומה אלקטורלית – ניתוח התפתחות מגמות אלקטורליות במפלגת המפד"ל, והשפעת נדידתה על פני הציר ימין-שמאל מדיני על הצלחתה בבחירות. נכתב במסגרת הקורס "הימין הקיצוני בישראל" של עמי פדהצור.

המשטר הפאשיסטי באיטליה והמשטר הנאצי בגרמניה: השוואה – השוואה בין הפאשיזם האיטלקי והנאציזם בשלושה מישורים: 1. האידיאולוגיה המוצהרת של המפלגות; 2. הרקע לעלייה לשלטון; 3. אופי השלטון. נכתב במסגרת הקורס "מבוא היסטוריה לפוליטיקה בת-זמננו" של שלמה אהרונסון.

סנדל: האם הליברליזם סותר את עצמו – תשובה לביקורת של סנדל על הליברליזם. נכתב במסגרת הקורס "מחשבה מדינית בת-זמננו" של אבנר דה-שליט.

נייר תגובה על המאמר "תפקידה של הדוגמה במחקר המדעי" מאת תומס קון. נכתב במסגרת הקורס "מחשבה מדינית בת-זמננו" של אבנר דה-שליט.

שקיעת המפלגות – דיון במגמה של ירידת חשיבותן ואמינותן של המפלגות בדמוקרטיות בעולם, והצעה לניתוח שונה של המגמות כחלק מתהליך מעגלי של לידה וגסיסה של מפלגות. נכתב במסגרת הקורס "סוגיות בפוליטיקה השוואתית" של גידי רהט.

תאומי האימה: על אבסולוטיזם ואינדיווידואליזם בהגותם של תומס הובס וז'אן ז'אק רוסו – השוואת השימוש בכלים של אבסולוטיזם כדי לדכא או לרומם את האינדיווידואליזם אצל רוסו ואצל הובס. נכתב במסגרת הקורס "מחשבה מדינית מודרנית" של ניקול הוכנר.


סמינרים, תואר ראשון:
תקשורת:

From Medal of Honor to Grand Theft Auto: The Moral Deterioration of the Computer Game Protagonist – ניתוח שינויים שהתרחשו בשנים האחרונות בתחום המוסריות של משחקי מחשב, תוך דגש על דמותו של ה"גיבור" (הדמות אותה משחק השחקן). כולל השוואה של מספר משחקים מהתקופה האחרונה. נכתב במסגרת הקורס "מדיה חדשים ועידן המידע" של פול פרוש. (אנגלית)

אבל מר בגין, היטלר מת...: השואה בהשקפתו של מנחם בגין – ניתוח של מקומה של השואה בהשקפת העולם וברטוריקה של בגין, השלכותיה על מעשיו והשפעותיה על עמדותיו. בגין משמש בעבודה זו כטיפוס אידיאלי של צורת תפיסת מקומה של השואה בהיסטוריה היהודית, ולפיכך ניתוח השואה בהשקפת עולמו יכול לשמש בסיס להבנת השפעת זכר השואה על מהלכים שונים בפוליטיקה הישראלית. כולל מצגת ששימשה לרפרט בנושא. נכתב במסגרת הקורס "ייצוג הבלתי ניתן לייצוג" של עדית זרטל. עבודה זו זכתה בפרס המרכז למורשת בגין עבור עבודה סמינריונית מצטיינת לשנת 2005.


מדע המדינה:

דומה בעקרון: המערכת הפוליטית הקנדית – סקירה וניתוח של התפתחות המערכת המפלגתית בקנדה בדגש על המהפך שהתרחש בתחילת שנות התשעים. נכתב במסגרת הקורס "מפלגות מערכות מפלגתיות ושיטות בחירה" של ראובן חזן.

הומו פוליטיקוס: האבולוציה של הפוליטיקה – ניסיון לשלב בין הסברים סוציוביולוגיים לבין כלים של כלכלה פוליטית ("הבעה", "יציאה" ו"נאמנות" של הירשמן) כדי להסביר את התפתחות הפוליטיקה האנושית מהפוליטיקה בחברות של קופי-אדם, עבור בחברות שבטיות אנושיות וכלה בחברה הדמוקרטית המודרנית. נכתב במסגרת הקורס "סמינר מצטיינים" בהנחיית גבריאל שפר.


עבודות, תואר שני:

Lacking GUTs: החיפוש אחר התשובה לחיים היקום וכל השאר – נייר תגובה למאמר של איאן שאפירו בנושא הבעייתיות שבניסיון ליצור ניבויים במדע המדינה. נכתב במסגרת הקורס "גישות ותיאוריות במדע המדינה" של אבנר דה-שליט.

דמוקרטיה אל מול אי-שיוויון כלכלי – נייר עמדה בשאלת ההשלכה של אי-השיוויון הכלכלי בישראל על מידת הדמוקרטיות של המדינה. נכתב במסגרת הקורס "הדמוקרטיה בישראל" של יצחק גל-נור.

האידיאל הליברלי – נייר תגובה למאמר "האידיאל הליברלי" של מייקל רוט, העוסק בבעייתיות שבמדעי החברה כ"מדעים ליברליים". נכתב במסגרת הקורס "גישות ותיאוריות במדע המדינה" של אבנר דה-שליט.

ישראל כמדינת העם היהודי – דיון בסוגיית חוק השבות כנוגד, לכאורה, את השיוויון המתבקש על-ידי עקרונות הדמוקרטיה. נכתב במסגרת הקורס "הדמוקרטיה בישראל" של יצחק גל-נור.

מדינה יהודית ודמוקרטית – נייר עמדה אודות הבעייתיות שבצירוף "יהודית ודמוקרטית" בהגדרתה של מדינת ישראל. נכתב במסגרת הקורס "הדמוקרטיה בישראל" של יצחק גל-נור.

הציות לחוק – דיון בסוגיית הסרבנות כ"זכות דמוקרטית" ובשאלת הענישה על אי-ציות אזרחי. נכתב במסגרת הקורס "הדמוקרטיה בישראל" של יצחק גל-נור.

תפקיד חברי הכנסת - ניתוח אנליטי של שאלת תפקיד חבר הפרלמנט ומהות אחריותו כלפי הבוחרים: מודל הנאמן מול מודל השליח. נכתב במסגרת הקורס "הדמוקרטיה בישראל" של יצחק גל-נור.

Constituting Canada: The Failures of Meech Lake and Charlottetown - דיון מקיף בשני סבבי הדיונים החוקתיים בקנדה בסוף שנות ה-80 וראשית שנות ה-90, ובגורמים לכשלונם. נכתב במסגרת הקורס "המשטר הפדרלי בקנדה" בהנחיית פרופ' דיוויד קמרון מאוניברסיטת טורונטו.

 

סמינרים, תואר שני:

The Democracy Disease: Is Democracy Contagious? – מחקר כמותני על תאוריות של התפשטות גיאוגרפית של דמוקרטיה באמצעות הדבקה. במחקר זה מושוות תיאוריות שונות אודות המכניזם המאפשר התפשטות שכזו באופן אמפירי, ונידונות ההשלכות של התוצאות אודות התיאוריות הקיימות בתחום. נכתב במסגרת הסמינר "מאפייני אומות – ניתוחי רגרסיה" של אברהם דיסקין.

גאווה ללא דעה קדומה: ארגוני תפוצות אתנו-לאומיות אל מול המדיניות הרב-תרבותית בקנדה - חיבור זה סוקר את השינויים במדיניות ההגירה של קנדה, ובוחן כיצד שינוי זה השפיע על התארגנותן של תפוצות אתנו-לאומיות במדינה. נכתב במסגרת הסמינר "הפוליטיקה של התפוצות האתנו-לאומיות" בהנחיית גבריאל שפר.