לא נגענו

מתוך כתבה בהארץ על ביטול מסלולים להשכלה גבוהה עבור נשים חרדיות, שכדאי לקרוא באופן כללי:

"לא ייתכן", צוטט הרב אלישיב ב"יתד נאמן" לפני כמה חודשים, "שמורות האמורות לחנך את בנות ישראל וללמד ב'בית יעקב', יקבלו כל מיני השתלמויות כאשר אין כל פיקוח והכוונה של גדולי ישראל על כל פרט ופרט במה שלומדים וממי שלומדים. הרי ללא פיקוח וקביעת סדרי הלימודים ותוכנם, לא יימלט שב'השתלמויות' יחדרו בין הדברים גם דברי מינות וכפירה".

הקושי למצוא מרצים חרדים בעלי תארים אקדמיים במקצועות האבחון והייעוץ חייב "ייבוא" של מרצים מבחוץ. "משום מה", הזדעק "בית נאמן", מוסף הנשים של יתד נאמן, "מצאנו בשנים האחרונות שנפתחו קורסים בהם מלמדים מרצים זרים, חלקם משתייכים לזרם המזרחי וחלקם, אוי לאותה בושה, חילונים ממש… אמנם המורות אינן תלמידות צעירות, אבל הסכנה בעינה עומדת שהרי 'היוצא מן הטמא – טמא'".

…אלה שכבר השלימו את התואר, לא רק שהתאמצו לשווא – אלא שהשכלתן עתידה לפגוע בהן: לפי הוראת הרב אלישיב, מורה שברשותה תואר מקביל ל-.B.A היא בעלת "עדיפות משנית" להתקבל לעבודה בבית יעקב.

קטגוריותדת